Class X Result 2015

Heartiest Congratulations to Students, Parents and Teachers on the stupendous success in CBSE X Exams

 

100% Result

Our top performers

S. No.

Name

CGPA

1.

Deepshikha Yadav

10

2.

Priyanshu Singh

10

3.

Mohini Bharadwaj

10

4.

Utkarsh Pandey

9.6

5.

Kaushiki Singh

9.4

6.

Harsha Tripathi

9.2

7.

Mukul Chandra Mishra

9.2

8.

Aishwarya Pandey

9

9.

Prabhat Ranjan Shukla

9

10.

Vaibhavraj Srivastava

8.8

11.

Spriyha Maurya

8.6

12.

Shiwangi Tiwari

8.6

13.

Ankul Rai

8.6

14.

Shweta Tripathi

8.4

15.

Rishabh Mishra

8.4

16.

Udayan Pandey

8.4

17.

Chandramani Singh

8.4

18.

Gaurav Kumar Gupta

8.2

19.

Sapna Pandey

8.2

20.

Shashank Kumar

8.2

21.

Harsh Jaiswal

8.2

22.

Vishnu Priya

8.2

23.

Shivam Chaudhary

8

24.

Saimini

8

25.

Mamta Tiwari

8

20-06-2015 10:51:55 AM